blogi

HOMOFOBIA ON SYNTIÄ

   25.3.

Homofobia on homoseksuaalisuutta kohtaan tunnettua pelkoa, vastenmielisyyttä tai homoseksuaaleihin kohdistuvaa syrjintää. Homofobia ei ole tyypillinen fobia lääketieteellisessä mielessä. Se on ennemminkin ennakkoluuloa, joka on sukua seksismille ja rasismille.

Kaikilla meillä on ennakkoluuloja. Meillä on käsitys, joka vahvistuu tai haihtuu. Kokemus yleensä avaa mielemme kohtaamaan erilaisuuden. Tai rakkaus. Rakkaus tekee lähimmäiselle aina hyvää. Ymmärrämme, että lämpö, huolenpito ja vastuuntunto ovat rakkauden tuntomerkkejä onpa kyse homoista, heteroista tai biseksuaaleista. Ja lopulta nuokaan termit eivät riitä kuvaamaan sitä seksuaalisen identiteetin kirjoa, jossa elämme.

Varmaa kuitenkin on, että homofobia hankaloittaa homoseksuaalien itsensä hyväksymistä ja voi johtaa oman seksuaalisuutensa kieltämiseen ja siitä eteenpäin kenties masennukseen ja joillakin itsemurhaan saakka. Helsingin Sanomien (16.3.) mukaan 'yli kolmannes seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvista nuorista on kokenut kiusaamista suuntautumisensa vuoksi. Monen kohdalla kokemukset syrjinnästä ja kiusaamisesta ovat olleet rankkoja.'

Yhdenvertaisuuslaissa (6§) kielletään syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun yksittäiseen henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Me olemme siis erilaisia, mutta yhdenvertaisia. Täyttököön laki ja tulkoon oikeus. Siis: Nuoren seksuaalisen identiteetin kehittymiseen ei kaivata ulkopuolisia kaikkitietäviä sorkkijoita. Varsinkaan, jos motiivit ovat alistavia, uskonnosta nousevia yhden totuuden omistavia.

Jumala on rakkaus. Ja kirkon tehtävänä on pistää tätä rakkautta jakoon. Seistä ihmisen puolella. Kärsivän, alistetun ihmisen. Jos kirkko unohtaa tämän tehtävänsä sen on tehtävä parannus ja todeta:Homofobia on synti. Piste.