sitoumuksia

VAALITEEMANI OVAT:

  • Tasa-arvo – olemme erilaisia, mutta yhdenvertaisia.
  • Maahanmuutto - kysymys on lähimmäisenrakkaudesta, eläytymisestä toisen tilanteeseen.
  • Nuorten hyvinvointi – tulevaisuus on joka tapauksessa heidän. Mutta mitä teemme heidän osallisuutensa eteen? ’Kumpi voittaa taivas vai manala?’ kysyy pastori Kanala.
  • Lähiruoka ja –palvelut – kioskikauppiaan poikana tiedän, mitä on pienyrittäjän arki. Se kyläkauppa ei ollut mikään Veljekset Keskinen.
  • Uskonnonopetuksen aseman säilyttäminen – tarvitsemme oman uskon ja muiden uskontojen lukutaitoa.
  • Taistelen lujasti pehmeiden arvojen puolesta.

Valtioiden välillä ei voi olla rauhaa ilman uskontojen välistä rauhaa.
Uskontojen välinen rauha on mahdotonta ilman niiden välistä dialogia.
Uskontojen välinen vuoropuhelu löytyy yhteisten periaatteiden avulla.
Yhteiset periaatteet on löydettävissä oman taustan ja tradition ymmärtämisen kautta.

Uskonnonopetuksen asemaa ja tärkeyttä ei oman tradition ymmärtämisessä voi liikaa korostaa: kuten hyvä äidinkielen taito auttaa vieraiden kielten opiskelussa niin myös uskonnonopetus tukee ymmärrystämme muita uskontoja ja maailmankatsomuksia kohtaan. On syytä korostaa, että uskonnonopetus Suomessa ei ole tunnustuksellista. Yleissivistävissä kouluissa tarjottava oman uskonnon opetus on yhteiskunnan tarpeista lähtevää kulttuuritaustaista ja tietoon perustuvaa eikä käännyttävää. Uskonnonopetus tarjoaa keskeisiä avaintaitoja tämän päivän kansalaiselle.

Tämän päivän avaintaitoja yhteiskunnassamme on sitoutuminen, mikä voidaan esittää seuraavasti:


Sitoutuminen solidaarisuuteen ja oikeudenmukaiseen talouselämään

– EU ja sen valtioiden taloustilanne on osiensa summa, meidän on pysyttävä euronkin takia yhteisessä rintamassa.

– Kehitysapu on hilattava YK:n suosittamaan 0,7 %:iin vuoteen 2015 mennessä.

– Yrityselämässä voitto on ymmärrettävästi tärkeää; yrityksen menestymiseen pitkällä aikavälillä tarvitaan kuitenkin luottamusta sekä työnantajan ja johdon välillä kuin työntekijöiden kesken puhumattakaan asiakkaan ja yrityksen välisestä suhteesta. Kaikki lähtee rehellisyydestä; luotettavuus ja keskinäinen arvostus nousee taseiden, kirjanpidon ja kaupankäynnin totuudellisuudesta. ´Millä mitalla te mittaatte, sillä teitäkin mitataan' sanoi jo Jeesus (Matt.7:2). Tämä sopii muutettavat muuttaen myös poliitikoihin.

– Valtion ja kirkon suhde on syytä säilyttää entisellään; jos esimerkiksi hautausmaiden hoito siirrettäisiin kirkolta pois, niin hyvin pian se ostettaisiin siltä palveluna. Kirkollisverojen lisäksi seurakunnat saavat myös osuuden yhteisöverosta. Verovarat käytetään hautaustoimen, kirkonkirjojenpidon, kirkkojen korjausten, diakonian ja muiden kirkon yhteiskunnallisten palvelujen kustannuksiin. Esimerkiksi lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön kirkko käyttää lähes kolmanneksen toimintamäärärahoistaan ja voimavaroistaan (henkilöstö-, työtila-, palvelu- ja tuotekuluistaan); voi vain kysyä miksi yhteiskunta ei satsaa heihin samalla tavalla.


Sitoutuminen kaiken elämän kunnioittamiseen ja väkivallattomuuteen

- Jokainen elämä on arvokas ja korvaamaton; me olemme erilaisia, mutta yhdenvertaisia. Jokaista ihmistä tulee kohdella inhimillisesti – ollaan ihmisiksi lauloi jo Juice Leskinen. Erityisesti tämä koskee maahanmuuttajia. Rasismi on syntiä.

- Kaikista uskonnoista ja kulttuureista löytyy yleispätevä periaate, joka sisältää hyvän elämän ohjeistuksen; Kultainen sääntö muunnelmineen 'Mitä et halua toisten tekevän sinulle, älä tee myöskään heille' perustuu vastavuoroisuuteen. Se ei ole minkään uskonnon, filosofian tai ideologian yksityisomaisuutta, me emme tarvitse vain uskonrauhaa, me tarvitsemme uskontorauhaa.


Sitoutuminen sukupuolten väliseen sekä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattomaan tasa-arvoon

- Miesten ja naisten välinen palkkaero on kurottava umpeen, sukupuoli ei ole este.

- Samaa sukupuolta oleville pareille on annettava oikeus mennä naimisiin.

- Adoptio-oikeus tulee ulottaa myös rekisteröidyssä parisuhteessa eläville.